Mindfulness

Mindfulness er et treningsredsakp for hjernen for bedre fysisk og psykisk helse. Det dreier seg om selvutvikling, selvoppdagelse, innsikt og bli et helere menneske. Negativ stress over tid kan gi mange fysiske og psykiske plager. Ved hjelp av mindfulness kan du finne større indre ro og trygghet hos deg selv. Få bedre selvfølelse og mer selvtillit.
Dette vil bidra til at du også kjenner på mindre stress og får klarerer tanker. Livskvaliteten vil øke, og du vil kjenne mer glede i hverdagen.
Kunsten er å leve mer bevisst.

Vi har forskjellige tema for hver kurskveld. Kurskvelden vil også forme seg litt etter hva jeg tenker at gruppen har behov for der og da. Jeg legger frem litt teori i forhold til tema og vi gjør ulike øvelser. På kurset behøver du ikke fortelle om din historie, det viktigste er hva du føler og hva du opplever her og nå. Vi øver på å være nærværende tilstede i øyeblikket. Det er det vi har hovedfokus på. Tenger du støttesamtaler ut fra din historie, så kan du bestille individuelle samtaler med meg.

Jeg er utdannet mindfulnessinstruktør, men jeg tar også med meg over 30 års erfaring fra ulike jobber i helsevesenet. Jeg har tidligere jobbet med akutt psykiatri på Fredrikstad sykehus, mange år med alvorlig syke og døende som palliasjonssykepleier, og som jordmor både på sykehus og i svangerskapsomsorgen. Jeg har også gått 2 år i psykisk helse etterutdanning på RBUB i Oslo. Gjennom alle mine tidlige arbeidsområder har jeg jobbet og kurset meg i ulike samtaleteknikker.
Mest brukt er MI (motiverende samtaler). I tillegg har jeg også privat erfaring med at mindfulness har veldig god effekt på stress, angst og betennelser.

All denne flotte og lange erfaringen tar jeg med meg på alle kurs og samtaler. Derfor blir mine kurs helt unike fra gang til gang.