Mindfulness stressreduksjonskurs

En personlig utviklingsreise
a

Stressreduksjon og personlig utvikling

Bli med på en personlig utviklingsreise hvor du kan bli gladere, friskere og klokere! Finn en indre ro.

Stressreduksjonskurset er et 6- ukers treningsprogram. Oppdagelsesreisen i eget liv vil bare fortsette etter dette. Du vil få gode redskaper til å håndtere både fysisk og psykisk stress. De kan brukes hvor som helst og når som helst. Du vil også oppleve et større nærvær i hverdagen. Vi haster omkring, men vi er ofte ikke i ett med det vi gjør. Kroppen er her, men sinnet er et annet sted. Gjerne i fortiden eller i fremtiden. Når vi lærer å stoppe, blir vi roligere og sinnet klarere.

Hjernen blir hele tiden formet av det den opplever. Hjernen kan i likhet med kroppen, forandres og formes den også. Oppdag og finn dine indre ressurser, alle har vi det i massevis. Alt starter med oppmerksomheten. Å være tidstedet i øyeblikket. Det er heldigvis noe vi kan trene opp gjennom mindfulness. Vi kan påvirke vårt eget liv med å fylle det med mer glede og livskvalitet. Kjenn at du lever, og nyt øyeblikket før øyeblikket er borte. Dette kan være veien til et mer meningsfullt og innholdsrikt liv.

Stort stressnivå kan gi nedsatt immunforsvar og dermed føre til økt risiko for betennelsestilstander ulike steder og sykdom. Stress kan også gi utslag i forskjellige smerter og stivhet i kroppen. Det kan også føre til nedsatt hukommelse og glemsomhet. Stress kan ha utallige forkledninger og synes i form av så mangt. Ofte er det vanskelig å se sammenhengen selv.

Etter endt kurs kan du erfare å:

  • ha en bedre evne til å håndtere stress
  • ha færre psyokosomatiske symptomer
  • bedre konsentrasjon
  • bedre selvtillit
  • økt livskvalitet
  • økt evne til å slappe av
  • mindre spenninger i kroppen

Dato for neste kurs er 11. April kl 18.00-19.30.

8 ganger til samme tid.

Du vil også få med lydfiler og skriftlig materiell.

 

Meld deg på!